Et stykke dansk kulturarv

Ålekvasen VEGA blev bygget til J.S. Jensen i Bøjden. Skibet kom i ordrer hos S. Christensens Eft. Skibsværft i Assens. Skibet er bygget i eg og på egespant, mens kølen er af bøg. Det blev søsat i 1902 og sejlede med fragt af ål.

VEGA blev bygget med dam – det vil sige, at der i skibets midterste sektion var huller i skibets bund. Hullerne var blot 1-1½ cm i diameter, og dermed havde ålene i dammen hele tiden frisk vand at svømme rundt i – uden at de kunne slippe ud.

På VEGA fiskede man ikke selv, men man fagtede fisk. Ålene blev hentet hos fiskerne, enten mens de var på havet eller i fiskerihavnene i de mindre byer og derfra sejlet til fisketorvene i de større byer.

Vega uden stævn på Fur Skibs- og Bådebyggeri efteråret 1995

Tiden fra 1919 til 1995

Skibet er oprindelig bygget uden motor. Den første motor blev lagt i skibet i 1919. Det var en kæmpe på 35 HK, og skibet måtte bygges om og dammen kortes af for at få plads til svinghjulet.

Vega beholdt sit navn under skiftende ejere og sejlede med ål helt op til 1960’erne. Det havde i mange år hjemme i Kolding. A/S Th. Petersen og Co. ejede Vega fra 1923 til 1966, og i den tid var Sophus Nielsen skipper i 31 år.

Derefter skiftede Vega ejere i en periode, indtil en skolelære fra Kolding købte det i 1971. Han begyndte at restaurere. Hullerne i dammen blev proppet. Planen var, at Vega skulle sejle som socialpædagogisk projektskib. Men det blev aldrig helt færdig, og planerne blev ikke realiseret pga. sygdom. Skibet forfaldt. 

I1995 købte vi Vega. Med var heldigvis mange gamle dokumenter, og flere har hjulpet os med at finde billeder og oplysninger om Vegas historie. Den historie vil vi løbende dele med jer her på hjemmesiden.

Galeasen Vegas tilsynsbog fra 1919

Tilsynsbogen

Skibet er oprindelig bygget uden motor. Den første motor blev lagt i skibet i 1919. Det var en kæmpe på 35 HK, og skibet måtte bygges om og dammen kortes af for at få plads til svinghjulet.

Samtidig med at Vega fik sin motor, fik skibet også en tilsynsbog for motorskibe, og den er heldigvis bevaret og oversdraget til os fra den tidligere ejer Ole Liin. 

Se uddrag fra tilsynsbogen

Kvasebøgerne

I Fiskefirmaet Th. Petersen var der styr på regnskaberne og på skibene. Dele af fiskeeksportfirmaets arkiv findes hos i Koldings lokalhistoriske arkiv.

Af kvasebøgerne fremgår hvilke udgifter som fiskeeksportøren har haft til sine skibe, herunder Anna og Vega

Herunder kommer uddrag fra kvasebøgerne - efterhånden som vi får kigget kopierne igennem. 

Det socialpædagigisk projekt Vega

Da Ole Liin købte Vega var hans tanke, at skibet skulle sejle som socialpædagoisk projektskib.

Her kommer mere om Vega som projektskib og de arbejder, der blev udført på skibet, som er bibeholdt fra den tid.