Tilbage til 1902

Vi købte Vega i foråret 1995 og igangsatte en omfattende restaurering, hvor skibet med undtagelse af dammen og motor er ført tilbage til sit oprindelige udseende i 1902.

Skibet er erklæret bevaringsværdigt af Nationalmuseet og Skibsbevaringsfonden har støttet os med midler til restaureringen.